دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Last Week Tonight with John Oliver ()

HBO در حال برنامه ریزی
8.9 69,868
Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver برنامه گفتگو محور است که به صورت هفتگی در ساعت ۱۱:۰۰ شب در اچ‌بی‌او ایالات متحده پخش می‌شود. هر برنامه نیم ساعت است. برنامه در روز یک‌شبنه ۲۷ آوریل ۲۰۱۴ به میزبانیِ جان اولیور آغاز شد. وی پیش از این یکی از خبرنگاران برنامهٔ «نمایش روزانه بان جان استوارت» بود. برنامه از همان مشی برنامهٔ «نمایش روزانه» پیروی می‌کند و با کاوش اخبار، سیاست و رویدادهای کنونی در هفتهٔ اخیر به بررسی آن‌ها پرداخته و آن‌ها را به «هجو» می‌کشد.

باکس دانلود
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEBRip FileSize: 151 MB
قسمت 21 WEBRip FileSize: 154 MB
قسمت 20 WEBRip FileSize: 163 MB
قسمت 19 WEBRip FileSize: 179 MB
قسمت 18 WEBRip FileSize: 178 MB
قسمت 17 WEBRip FileSize: 160 MB
قسمت 16 WEBRip FileSize: 151 MB
قسمت 15 WEBRip FileSize: 166 MB
قسمت 14 WEBRip FileSize: 136 MB
قسمت 13 WEBRip FileSize: 121 MB
قسمت 12 WEBRip FileSize: 152 MB
قسمت 11 WEBRip FileSize: 136 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 139 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 192 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 156 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 128 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 189 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 179 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 159 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 152 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 162 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 163 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 22 WEB-DL FileSize: 161 MB
قسمت 21 WEB-DL FileSize: 124 MB
قسمت 20 WEB-DL FileSize: 119 MB
قسمت 19 WEB-DL FileSize: 182 MB
قسمت 18 WEB-DL FileSize: 167 MB
قسمت 17 WEB-DL FileSize: 171 MB
قسمت 16 WEB-DL FileSize: 165 MB
قسمت 15 WEB-DL FileSize: 172 MB
قسمت 14 WEB-DL FileSize: 169 MB
قسمت 13 WEB-DL FileSize: 152 MB
قسمت 12 WEB-DL FileSize: 167 MB
قسمت 11 WEB-DL FileSize: 113 MB
قسمت 10 WEB-DL FileSize: 131 MB
قسمت 9 WEB-DL FileSize: 150 MB
قسمت 8 WEB-DL FileSize: 173 MB
قسمت 7 WEB-DL FileSize: 154 MB
قسمت 6 WEB-DL FileSize: 197 MB
قسمت 5 WEB-DL FileSize: 204 MB
قسمت 4 WEB-DL FileSize: 128 MB
قسمت 3 WEB-DL FileSize: 169 MB
قسمت 2 WEB-DL FileSize: 172 MB
قسمت 1 WEB-DL FileSize: 183 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 30 WEBRip FileSize: 189 MB
قسمت 29 WEBRip FileSize: 178 MB
قسمت 28 WEBRip FileSize: 161 MB
قسمت 27 WEBRip FileSize: 162 MB
قسمت 26 WEBRip FileSize: 151 MB
قسمت 25 WEBRip FileSize: 157 MB
قسمت 24 WEBRip FileSize: 132 MB
قسمت 23 WEBRip FileSize: 131 MB
قسمت 22 WEBRip FileSize: 140 MB
قسمت 21 WEBRip FileSize: 156 MB
قسمت 20 WEBRip FileSize: 163 MB
قسمت 19 WEBRip FileSize: 155 MB
قسمت 18 WEBRip FileSize: 186 MB
قسمت 17 WEBRip FileSize: 151 MB
قسمت 16 WEBRip FileSize: 174 MB
قسمت 15 WEBRip FileSize: 152 MB
قسمت 14 WEBRip FileSize: 154 MB
قسمت 13 WEBRip FileSize: 157 MB
قسمت 12 WEBRip FileSize: 154 MB
قسمت 11 WEBRip FileSize: 153 MB
قسمت 10 WEBRip FileSize: 163 MB
قسمت 9 WEBRip FileSize: 158 MB
قسمت 8 WEBRip FileSize: 133 MB
قسمت 7 WEBRip FileSize: 178 MB
قسمت 6 WEBRip FileSize: 138 MB
قسمت 5 WEBRip FileSize: 148 MB
قسمت 4 WEBRip FileSize: 184 MB
قسمت 3 WEBRip FileSize: 141 MB
قسمت 2 WEBRip FileSize: 186 MB
قسمت 1 WEBRip FileSize: 150 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 30 HDTV FileSize: 215 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 208 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 168 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 150 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 30 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 150 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 30 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 150 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 150 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 35 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 34 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 33 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 32 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 31 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 30 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 29 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 28 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 27 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 26 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 25 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 24 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 250 MB
»» برای دریافت زیرنویس اینجا را کلیک نمایید
قسمت 24 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 23 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 22 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 21 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 20 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 19 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 18 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 17 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 16 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 15 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 14 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 13 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 12 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 11 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 10 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 9 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 8 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 7 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 6 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 5 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 4 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 3 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 2 HDTV FileSize: 250 MB
قسمت 1 HDTV FileSize: 250 MB
کانال تلگرام