دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم

بیا تو موویز | دانلود رایگان فیلم و سریال

Yasak Elma

زينب و ييلديز (ستاره) دو خواهري هستن که خيلي به هم وابسته ان ولي آرزوهاشون کاملا متفاوته.. زندگي ييلديز بعد از آشنايي با شاهزاده ي اشراف،اندر آرگون تغيير ميکنه..اندر براي رهايي از شوهرش،هاليت آرگون، ييلديز رو به کار ميگيره.. وقتي اين اتفاقا در زندگي ييلديز ميفته شرکتي که زينب در آن کار ميکنه از طرف عليهان تاش دمير خريداري ميشه..عليهان يه کارمند خشن،پررو و ثروتمندي هست..تضادهاي زينب و عليهان در مدت کوتاهي به جذابيت تبديل ميشه..و چيزي که زينب نميدونه اينه که عليهان شريک و برادر زن دوم هاليت هست..

باکس دانلود
قسمت 49 FileSize: 1.839 GB
قسمت 49 FileSize: 1.839 GB
قسمت 48 FileSize: 1.748 GB
قسمت 48 FileSize: 1.748 GB
قسمت 26 FileSize: 2.022 GB
قسمت 25 FileSize: 2.065 GB
قسمت 24 FileSize: 2.184 GB
قسمت 23 FileSize: 2.012 GB
قسمت 22 FileSize: 2.109 GB
قسمت 21 FileSize: 1.926 GB
قسمت 20 FileSize: 2.058 GB
قسمت 19 FileSize: 2.038 GB
قسمت 18 FileSize: 2.081 GB
قسمت 17 FileSize: 1.795 GB
قسمت 16 FileSize: 2.008 GB
قسمت 15 FileSize: 2.263 GB
قسمت 14 FileSize: 1.838 GB
قسمت 13 FileSize: 2.097 GB
قسمت 12 FileSize: 2.186 GB
قسمت 11 FileSize: 2.067 GB
قسمت 10 FileSize: 2.030 GB
قسمت 9 FileSize: 2.058 GB
قسمت 8 FileSize: 1.965 GB
قسمت 7 FileSize: 1.991 GB
قسمت 6 FileSize: 1.975 GB
قسمت 5 FileSize: 2.139 GB
قسمت 4 FileSize: 1.790 GB
قسمت 3 FileSize: 1.979 GB
قسمت 2 FileSize: 1.973 GB
قسمت 1 FileSize: 1.454 GB
قسمت 49 FileSize: 1.235 GB
قسمت 49 FileSize: 1.235 GB
قسمت 48 FileSize: 1.177 GB
قسمت 48 FileSize: 1.177 GB
قسمت 41 FileSize: 1.351 GB
قسمت 40 FileSize: 1.226 GB
قسمت 39 FileSize: 1.107 GB
قسمت 38 FileSize: 1.369 GB
قسمت 37 FileSize: 1.337 GB
قسمت 36 FileSize: 1.318 GB
قسمت 35 FileSize: 1.328 GB
قسمت 34 FileSize: 1.315 GB
قسمت 33 FileSize: 1.422 GB
قسمت 32 FileSize: 1.295 GB
قسمت 31 FileSize: 1.304 GB
قسمت 30 FileSize: 1.332 GB
قسمت 29 FileSize: 1.227 GB
قسمت 28 FileSize: 1.297 GB
قسمت 27 FileSize: 1.366 GB
قسمت 26 FileSize: 1.093 GB
قسمت 25 FileSize: 1.130 GB
قسمت 24 FileSize: 1.158 GB
قسمت 23 FileSize: 1.086 GB
قسمت 22 FileSize: 1.126 GB
قسمت 21 FileSize: 1.033 GB
قسمت 20 FileSize: 1.103 GB
قسمت 19 FileSize: 1.129 GB
قسمت 18 FileSize: 1.144 GB
قسمت 17 FileSize: 1021 MB
قسمت 16 FileSize: 1.080 GB
قسمت 15 FileSize: 1.284 GB
قسمت 14 FileSize: 1.022 GB
قسمت 13 FileSize: 1.100 GB
قسمت 12 FileSize: 1.159 GB
قسمت 11 FileSize: 1.104 GB
قسمت 10 FileSize: 1.084 GB
قسمت 9 FileSize: 1.070 GB
قسمت 8 FileSize: 1.077 GB
قسمت 7 FileSize: 1.063 GB
قسمت 6 FileSize: 1.092 GB
قسمت 5 FileSize: 1.125 GB
قسمت 4 FileSize: 964 MB
قسمت 3 FileSize: 1.016 GB
قسمت 2 FileSize: 1.021 GB
قسمت 1 FileSize: 818 MB
قسمت 49 FileSize: 847 MB
قسمت 49 FileSize: 847 MB
قسمت 48 FileSize: 807 MB
قسمت 48 FileSize: 807 MB
قسمت 41 FileSize: 926 MB
قسمت 40 FileSize: 840 MB
قسمت 39 FileSize: 759 MB
قسمت 38 FileSize: 939 MB
قسمت 37 FileSize: 917 MB
قسمت 36 FileSize: 904 MB
قسمت 35 FileSize: 911 MB
قسمت 34 FileSize: 902 MB
قسمت 33 FileSize: 975 MB
قسمت 32 FileSize: 888 MB
قسمت 31 FileSize: 894 MB
قسمت 30 FileSize: 913 MB
قسمت 29 FileSize: 841 MB
قسمت 28 FileSize: 889 MB
قسمت 27 FileSize: 937 MB
قسمت 26 FileSize: 691 MB
قسمت 25 FileSize: 724 MB
قسمت 24 FileSize: 736 MB
قسمت 23 FileSize: 695 MB
قسمت 22 FileSize: 702 MB
قسمت 21 FileSize: 647 MB
قسمت 20 FileSize: 686 MB
قسمت 19 FileSize: 711 MB
قسمت 18 FileSize: 723 MB
قسمت 17 FileSize: 629 MB
قسمت 16 FileSize: 688 MB
قسمت 15 FileSize: 824 MB
قسمت 14 FileSize: 647 MB
قسمت 13 FileSize: 692 MB
قسمت 12 FileSize: 724 MB
قسمت 11 FileSize: 691 MB
قسمت 10 FileSize: 685 MB
قسمت 9 FileSize: 668 MB
قسمت 8 FileSize: 686 MB
قسمت 7 FileSize: 675 MB
قسمت 6 FileSize: 698 MB
قسمت 5 FileSize: 715 MB
قسمت 4 FileSize: 591 MB
قسمت 3 FileSize: 618 MB
قسمت 2 FileSize: 626 MB
قسمت 1 FileSize: 501 MB
قسمت 49 FileSize: 531 MB
قسمت 49 FileSize: 531 MB
قسمت 48 FileSize: 506 MB
قسمت 48 FileSize: 506 MB
قسمت 41 FileSize: 580 MB
قسمت 40 FileSize: 527 MB
قسمت 39 FileSize: 476 MB
قسمت 38 FileSize: 589 MB
قسمت 37 FileSize: 575 MB
قسمت 36 FileSize: 567 MB
قسمت 35 FileSize: 571 MB
قسمت 34 FileSize: 565 MB
قسمت 33 FileSize: 611 MB
قسمت 32 FileSize: 557 MB
قسمت 31 FileSize: 561 MB
قسمت 30 FileSize: 573 MB
قسمت 29 FileSize: 527 MB
قسمت 28 FileSize: 557 MB
قسمت 27 FileSize: 587 MB
قسمت 26 FileSize: 443 MB
قسمت 25 FileSize: 462 MB
قسمت 24 FileSize: 471 MB
قسمت 23 FileSize: 446 MB
قسمت 22 FileSize: 453 MB
قسمت 21 FileSize: 417 MB
قسمت 20 FileSize: 445 MB
قسمت 19 FileSize: 459 MB
قسمت 18 FileSize: 465 MB
قسمت 17 FileSize: 404 MB
قسمت 16 FileSize: 442 MB
قسمت 15 FileSize: 529 MB
قسمت 14 FileSize: 417 MB
قسمت 13 FileSize: 447 MB
قسمت 12 FileSize: 470 MB
قسمت 11 FileSize: 449 MB
قسمت 10 FileSize: 444 MB
قسمت 9 FileSize: 435 MB
قسمت 8 FileSize: 444 MB
قسمت 7 FileSize: 439 MB
قسمت 6 FileSize: 449 MB
قسمت 5 FileSize: 460 MB
قسمت 4 FileSize: 385 MB
قسمت 3 FileSize: 405 MB
قسمت 2 FileSize: 411 MB
قسمت 1 FileSize: 324 MB
قسمت 49 FileSize: 373 MB
قسمت 49 FileSize: 373 MB
قسمت 48 FileSize: 355 MB
قسمت 48 FileSize: 355 MB
قسمت 41 FileSize: 408 MB
قسمت 40 FileSize: 370 MB
قسمت 39 FileSize: 334 MB
قسمت 38 FileSize: 413 MB
قسمت 37 FileSize: 403 MB
قسمت 36 FileSize: 398 MB
قسمت 35 FileSize: 401 MB
قسمت 34 FileSize: 397 MB
قسمت 33 FileSize: 429 MB
قسمت 32 FileSize: 391 MB
قسمت 31 FileSize: 394 MB
قسمت 30 FileSize: 402 MB
قسمت 29 FileSize: 370 MB
قسمت 28 FileSize: 391 MB
قسمت 27 FileSize: 412 MB
قسمت 26 FileSize: 271 MB
قسمت 25 FileSize: 283 MB
قسمت 24 FileSize: 288 MB
قسمت 23 FileSize: 272 MB
قسمت 22 FileSize: 277 MB
قسمت 21 FileSize: 255 MB
قسمت 20 FileSize: 273 MB
قسمت 19 FileSize: 279 MB
قسمت 18 FileSize: 283 MB
قسمت 17 FileSize: 244 MB
قسمت 16 FileSize: 272 MB
قسمت 15 FileSize: 321 MB
قسمت 14 FileSize: 253 MB
قسمت 13 FileSize: 275 MB
قسمت 12 FileSize: 290 MB
قسمت 11 FileSize: 276 MB
قسمت 10 FileSize: 275 MB
قسمت 9 FileSize: 269 MB
قسمت 8 FileSize: 272 MB
قسمت 7 FileSize: 274 MB
قسمت 6 FileSize: 275 MB
قسمت 5 FileSize: 285 MB
قسمت 4 FileSize: 238 MB
قسمت 3 FileSize: 248 MB
قسمت 2 FileSize: 255 MB
قسمت 1 FileSize: 197 MB
کانال تلگرام